ÖSTSVENSKA BEAGLEKLUBBEN

Copyright Östsvenska Beagleklubben 2010, webansvarig Viltspår

Gå spårprov
Särskilda viltspårprov arrangeras normalt mellan den 1:a april t o m den sista september. Därefter gör viltspårsäsongen uppehåll över vintern.
Intresserade är välkomna att anmäla sig till Roger, för information och tilldelning av domare

Kostnaden för spårprov är:

För ordinarie spårprov.  anlag- och öppen klass  300:-
För rörligt spårprov…     anlag- och öppen klass  200:- (Ev. Domararvode tilkommer)

Summan betalas in på Östsvenska Beagleklubbens plusgiro 66 41 92-2

Efter bokning av domare, skall en anmälningsblankett fyllas i och skickas till:

Mail: roger@torienna.se eller

Roger Pålsson

Skogsslingan 38

127 41 Skärholmen

Resultat spårprov 2017

Resultat spårprov 2016

Resultat spårprov 2015

Viltspår-kurs 2018