ÖSTSVENSKA BEAGLEKLUBBEN

Copyright Östsvenska Beagleklubben 2010, webansvarig Valplåda

Uppfödare som är medlemmar i ÖBlK kan här kostnadsfritt annonsera sina beaglevalpar som väntas eller är födda.

Meddela uppgifterna till webansvarig.

För att listan ska kunna hållas så aktuell som möjligt är det önskvärt att uppfödaren meddelar när valparna är sålda.

Har inget annat meddelats till webansvarig, tas valpkullen bort från listan när den uppnått tre månaders ålder.

Valpar

Aktuella Valpkullar